ข่าวสาร งานประชุม การอบรม งานสัมนา workshop ต่าง ๆ ของทางหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 2563
[ Download ]