แหล่งรวบรวมบทความ เอกสารคำสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สำหรับ นักเรียนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงแพทย์ท่านอื่น ๆ ที่สนใจ