ห้องตรวจศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตึก ภปร. ชั้น 6

ตารางOPD