มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ เชื่อหรือไม่?

   *** รบกวนกรอกข้อมูลใหม่ครับ ***

การให้บริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องส่องตรวจ ของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ย้ายไปให้บริการ ณ  ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy อาคารผู้ป่วยในพิเศษ ( อาคาร 14 ชั้น ) ชั้น 3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2556 

ติดตามข่าวสารห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy ได้ที่ 

https://www.facebook.com/SurgicalEndoscopyChulaCopyRight (c) 2010 www.colorectalchula.com All Right Reserved.